Pohřeb s obřadem v Kolíně

  
Cena s DPH (15%): 
19.500,- 

 

Neměnné položky pohřbu s obřadem v Kolíně:

 • úkony administrace
 • vyřízení úmrtního listu na příslušné matrice
 • celodřevěná rakev s ozdobami
 • vybavení rakve (polštář a hygienická vložka)
 • manipulace s rakví
 • čekací doba
 • rubáš
 • oblékání a úprava zesnulé(ho) v rakvi
 • převozy zesnulé(ho)
 • zpopelnění v krematoriu Nymburk
 • základní kremační urna
 • dezinfekce
 • pronájem obřadní síně v Kolíně včetně reprodukované hudby
 • 1x kytice na rakev z rostlých květin včetně stuh s nápisem
 • 2x věnec chvojový s látkovými květy včetně stuh s nápisem
 • zhotovení parte - 20 ks
 • zaslání parte Českou poštou na adresu objednavatele nebo e-mailem
 • uložení v chladícím zařízení Pohřebního ústavu Pavel Kos
Vytvořit objednávku