Služby

Kompletní pohřební služby

Nastane smutný den, kdy nás navždy opustí nám blízký člověk. Smrt milovaného člověka je jedním z nejsmutnějších okamžiků v našem životě, 
proto se s ním chceme důstojně rozloučit.
Na co bychom neměli zapomenout při zařizování pohřbu? 
  • Přinést s sebou do kanceláře pohřebního ústavu občanský průkaz zesnulé(ho) a oblečení.
  • Vyřídíme formality spojené s vydáním úmrtního listu (vydává matrika dle místa úmrtí ). 
  • Zajistíme řečníka, kněze, fotografa, květinové dary, živou i reprodukovanou hudbu a autobus. 
  • Zprostředkujeme vykopání hrobu, otevření hrobky, vybudování hrobky. 
  • Možnost předběžné kalkulace ceny pohřbu.
  • Veškeré informace je možné získat telefonicky nebo emailem.
  • Uložení urny v našem zařízení do vyzvednutí zdarma.
  • Prodej hrobových doplňků (svítilny, vázy, ozdobné obaly a schránky na urny, svíčky . . .).